ÚVODNÍ STRANA

VAGÓNEK

Dětský oddíl Klubu Pathfinder č. 130 

BOJOVNÍCI ZE ZLATÉ ZÁTOKY

máme oddílový zpěvník
naše měsíční činnost

PROSINEC 2023

SCHŮZKA ODDÍLU

01.12.2023

16:00

AKCE TRVÁ 2HODINY
KLUBOVNA ODDÍLU
Kamil

VÝPRAVA

03.12.2023

??


ODJEZD Z NÁDRAŽÍ VLASTĚJOVICE
Martin

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ

08.12.2023

16:00


zŠ VLASTĚJOVICE

SCHŮZKA ODDÍLU

15.12.2023

16:00

AKCE TRVÁ 2HODINY

KLUBOVNA ODDÍLU

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

16.12.2023

09:00


VLAKEM Z hAVLÍČKOVA BRODU DO ČERČAN
STEJSKY

VÁNOČNÍ POSEZENÍ

16.12.2023

KLUBOVNA ODDÍLU

OD 14:00

SCHŮZKA ODDÍLU

22.12.2023

16:00

AKCE TRVÁ 2HODINY

KLUBOVNA ODDÍLU

SILVESTROVSKÉ DESKOVÉ HRY

29.12.2023

16:00

AKCE TRVÁ 2HODINY
ZŠ VLASTĚJOVICE
VLASTIMIL
NOVÁ ČINNOST V ODDÍLE

ODBORKY V NAŠEM ODDÍLE

Smyslem práce s odborkami je podpořit všestranný rozvoj jednotlivce s důrazem položeným na jedinečnost každého

z nás tak, aby každý mohl objevit svoji silnou stránku, ve které může vyniknout, může ji rozvíjet a následně jí

i sloužit. Tedy, aby se stal trvale se zlepšujícím odborníkem v konkrétní oblasti. Tématická struktura odborek je

volena tak, aby rovnoměrně zasáhla do všech tří rozměrů lidství, jak je to vyjádřeno v našem znaku. Tato sada je

otevřeným systémem, který umožňuje jeho další doplňování.

VAGÓNEK

Pro někoho je to jen starý železniční vagon. Pro nás je to ale klubovna skýtající tisíce příběhů a zážitků.

Jsme Bojovníci ze Zlaté Zátoky - B.Z.Z.Z.

Křesťanský oddíl sdružující děti věku 6 - 15 let, který se věnuje mimoškolní výchově v mnoha různých podobách.

Naše mimotáborová činnost

Naše celoroční aktivita.

Schůzka

Je akce na které se učíme nové věci v oblasti táboření, vědy a dalších oblastí. 

Vyrábění s dětmi

Vyrábíme s dětmi různé výrobky, různými technikami.

Deskové hry

 Jedná se o večer, kde hrajeme spoustu deskových her. 

hlavní akce

Letní tábor oddílu B.Z.Z.Z.

Každý rok o prázdninách pořádáme letní tábor. Pro děti od 7 do 15 let. 

naše zázemí

Tábořiště oddílu

Tábor pořádáme na vlastním tábořišti v Pertolticích.