o nás

VAGÓNEK

Dětský oddíl Klubu Pathfinder č. 130 

O NAŠEM ODDÍLE

Oddíl Pathfinder 

č. 130 B.Z.Z.Z.

Pro někoho je to jen starý železniční vagon. Pro nás je to ale klubovna skýtající tisíce příběhů a zážitků.

Ilustrační video našeho oddílu z tábora roku 2011.

Jsme Bojovníci ze Zlaté Zátoky (B.Z.Z.Z.) - křesťanský oddíl sdružující děti věku 6 - 15 let, který se věnuje mimoškolní výchově v mnoha různých podobách. 


Pořádáme tábory, víkendové akce pro děti i dospívající, workshopy, večery deskových her, sportovní, ekologické a vzdělávací akce.


Naše klubovna "vagónek" se nachází v obci Vlastějovice - nedaleko od železniční stanice. Tábory pořádáme na vlastním tábořišti - zhruba 5 km od Vlastějovic.


Snažíme se o vytvoření zdravého prostředí pro osobní růst a rozvoj kvalitních mezilidských vztahů, bez sociálně patologických jevů (drogy, alkohol, šikana, násilí, předsudky, ...).


Aktivity našeho oddílu směřují k rozvíjení sociálních schopností, sebepoznávání, uvědomění si vlastních hodnot, rozvoji schopnosti spolupráce a vzájemné toleranci. 


Vracíme se k základům klasického táboření v podsadových stanech v přírodě, kde mají děti možnost získat spoustu nových dovedností a zkušeností. Na oddílových schůzkách se věnujeme rozvíjení táborových dovedností, diskusím na rozličná témata, pohybovým i vzdělávacím hrám a občas i chemickým pokusům a experimentům.


Rádi Vás přivítáme na některé ze schůzek, nebo přímo na táboře.